Due to new Covid-19 measures we are temporarily closed

Update 13/10/2020

Nog altijd veilige behandelingen bij CHRIS

Sinds 13 oktober zijn de maatregelen voor contactberoepen ongewijzigd. Uit cijfers is gebleken dat contactberoepen géén bron van verspreidingsgevaar zijn mits het protocol wordt gehandhaafd. Benieuwd wat dit betekent voor jouw behandeling bij CHRIS? Je leest het hieronder.

 • Heb je geen klachten dan ben je nog altijd meer dan welkom in onze salon, óók voor facials, peelings en andere gelaatsbehandelingen. We zorgen te allen tijde voor een fijne, veilige behandeling.
 • We adviseren je met een niet-medisch mondkapje naar de salon te komen. Zodra de behandeling start, zet je het mondkapje zelf af.
 • Onze schoonheidsspecialisten dragen altijd een mondkapje; voor, tijdens én na de behandeling.
 • Intake- en adviesgesprekken voeren we op 1,5 meter afstand.
 • Tijdens de behandeling praten we zo min mogelijk.
 • Onze behandelkamers zijn voorzien van verse luchttoevoer dankzij een tweevoudige centrale ventilatie.

Heb je vragen over onze werkwijze? Laat het ons gerust weten!

Update 11/05/2020

Goed nieuws: CHRIS is vanaf maandag 11 mei weer open!
Dit betekent dat we je weer kunnen verwennen met de beste facials, microneedling, gelcolor, mani-pedi of waxing. Natuurlijk nemen we alle geldende richtlijnen in acht en werken we volgens een protocol om jouw en onze eigen gezondheid te kunnen waarborgen. Hoe CHRIS precies te werk gaat, lees je hieronder. Zien we je snel?

Wanneer mag je bij ons behandeld worden?
Je kunt zorgeloos in onze behandelstoel plaatsnemen als je géén last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest, verhoging, koorts of benauwdheidsklachten. Vóór je afspraak zullen wij checken of je klachten hebt, zodat de behandeling zo veilig mogelijk kan plaatsvinden. Daarnaast zijn wij verplicht jou voor de behandeling te wijzen op onze richtlijnen én dienen we je op de hoogte te stellen van ons hygiëneprotocol.

Ons hygiëneprotocol: zo gaat CHRIS de komende tijd te werk

 • Wij werken uitsluitend op afspraak.
 • Waar mogelijk houden we 1,5 meter afstand van elkaar, ook klanten onderling.
 • Kom niet te vroeg naar de afspraak, maximaal vijf minuten van tevoren is het fijnst.
 • Kom alleen naar de salon. Heb je begeleiding nodig? Dan mag je maximaal één persoon meenemen.
 • We schudden geen handen.
 • Na binnenkomst dien je je handen te wassen of ze te desinfecteren met handgel.
 • Team-CHRIS maakt voor extra veiligheid gebruik van gezichtsbescherming.

Natuurlijk doen we er alles aan om de salon zo hygiënisch mogelijk te houden. We maken de deurknoppen, kledinghangers, behandelstoelen en de toonbank zo vaak als mogelijk schoon en ontsmetten onze handen na ieder contactmoment. Ook houden de CHRIS-collega’s onderling voldoende afstand en houden we alle hygiënemaatregelen in acht.

Heb je vragen over onze richtlijnen?
Bel, app of mail ons gerust met je vraag. Direct een afspraak maken? Dat kan online of telefonisch. We hopen je snel weer te zien!

— ENGLISH —

Update 13/10/2020

Continue providing safe treatments at CHRIS

Since 13 October, the measures for contact professions have been unchanged. It’s still safe to visit your favourite salon when maintaining the protocol. Wondering what this means for your treatment at CHRIS? You can read it below.

 • If you don’t have COVID-19 related symptoms than we welcome you to visit our salon, also for facials, peelings and other facial treatments. We ensure a pleasant, safe treatment at all times.
 • We advise you to visit the salon wearing a non-medical face As soon as the treatment starts, please remove the face mask yourself
 • Our beauticians always wear a face mask; before, during and after the treatment. 
 • For intake and consultations we maintain 1.5 meters distance.
 • During treatment, we limit the conversation to a minimum
 • Our treatment rooms are provided with fresh air, due to a two-fold central air ventilation system. 

Do you have questions about our ways of working? Please let us know!

Update 11/05/2020

Good news: CHRIS will be open again from Monday 11 May!
This means that we can spoil you with the best facials, microneedling, gel color, mani-pedi or waxing. Of course we follow all Corona guidelines and we work according to a protocol to guarantee you and our own health. You can read exactly how CHRIS works below. Will we see you soon?

When can we treat you?
You may be treated if you do not suffer from a cold, runny nose, sneezing, sore throat, (mild) cough, increase in temperature, fever or shortness of breath. Before your appointment, we will check whether you have complaints, so that the treatment can take place as safely as possible. In addition, we are obliged to point you to our guidelines before the treatment and we must inform you of our hygiene protocol.

Our hygiene protocol: this is how CHRIS will work in the near future

 • We work by appointment only.
 • Where possible, we keep 1.5 meters away from each other, including customers.
 • Do not come to the appointment too early, maximum five minutes in advance is best.
 • Come to the salon alone. Do you need guidance? Then you may take a maximum of one person with you.
 • We don’t shake hands.
 • After entering you should wash your hands or disinfect them with hand gel.
 • Team-CHRIS uses face protection for extra safety.

Of course we do everything we can to keep the salon as hygienic as possible. We clean the doorknobs, hangers, treatment chairs and the counter as often as possible and disinfect our hands after every contact moment. The CHRIS colleagues also keep a sufficient distance between themselves and we follow all hygiene measures.

Do you have questions about our guidelines?
Call, app or email us with your question. Would you like to make an appointment right away? This can be done online or by telephone. We hope to see you again soon!

error:
Scroll naar top

CHRIS is nog steeds dicht

Lieve klanten van CHRIS beauty bar,

Wat een domper: de lockdown wordt met drie weken verlengd, tot en met 9 februari. We keken er enorm naar uit jullie weer te mogen verwelkomen in de salon, maar dit moeten we helaas even uitstellen. Natuurlijk hopen we bovenal dat we het virus er zo snel mogelijk onder krijgen en dat jullie allemaal gezond blijven. 

Nu de lockdown wordt verlengd, betekent dit dat wij afspraken moeten doorschuiven. Om dit in een goede volgorde te kunnen doen, bellen we je persoonlijk op om een nieuwe datum te prikken. We streven ernaar dit uiterlijk deze week te doen. Om het overzicht te bewaren, vragen we je niet zelf te bellen of te mailen maar ons telefoontje af te wachten. Heb je na een week nog niets gehoord? Laat het dan even weten.

In tussentijd is onze webshop natuurlijk weer open voor al je favorieten van Dermalogica, OPI en Advanced Nutrition Programme. Ook staan we online en telefonisch voor je klaar wanneer je een huidverzorgingsvraag hebt of advies wilt. Heb je je nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Doe dit snel, want ook in onze nieuwsbrief vind je veel huidverzorgingstips en -advies.

Stay safe en tot heel snel!
Liefs het CHRIS-team