YES! We're open. Click to read our COVID-19 guidelines.

Goed nieuws: CHRIS is vanaf maandag 11 mei weer open!
Dit betekent dat we je weer kunnen verwennen met de beste facials, microneedling, gelcolor, mani-pedi of waxing. Natuurlijk nemen we alle geldende richtlijnen in acht en werken we volgens een protocol om jouw en onze eigen gezondheid te kunnen waarborgen. Hoe CHRIS precies te werk gaat, lees je hieronder. Zien we je snel?

Wanneer mag je bij ons behandeld worden?
Je kunt zorgeloos in onze behandelstoel plaatsnemen als je géén last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest, verhoging, koorts of benauwdheidsklachten. Vóór je afspraak zullen wij checken of je klachten hebt, zodat de behandeling zo veilig mogelijk kan plaatsvinden. Daarnaast zijn wij verplicht jou voor de behandeling te wijzen op onze richtlijnen én dienen we je op de hoogte te stellen van ons hygiëneprotocol.

Ons hygiëneprotocol: zo gaat CHRIS de komende tijd te werk

 • Wij werken uitsluitend op afspraak.
 • Waar mogelijk houden we 1,5 meter afstand van elkaar, ook klanten onderling.
 • Kom niet te vroeg naar de afspraak, maximaal vijf minuten van tevoren is het fijnst.
 • Kom alleen naar de salon. Heb je begeleiding nodig? Dan mag je maximaal één persoon meenemen.
 • We schudden geen handen.
 • Na binnenkomst dien je je handen te wassen of ze te desinfecteren met handgel.
 • Team-CHRIS maakt voor extra veiligheid gebruik van gezichtsbescherming.

Natuurlijk doen we er alles aan om de salon zo hygiënisch mogelijk te houden. We maken de deurknoppen, kledinghangers, behandelstoelen en de toonbank zo vaak als mogelijk schoon en ontsmetten onze handen na ieder contactmoment. Ook houden de CHRIS-collega’s onderling voldoende afstand en houden we alle hygiënemaatregelen in acht.

Heb je vragen over onze richtlijnen?
Bel, app of mail ons gerust met je vraag. Direct een afspraak maken? Dat kan online of telefonisch. We hopen je snel weer te zien!

— ENGLISH —

Good news: CHRIS will be open again from Monday 11 May!
This means that we can spoil you with the best facials, microneedling, gel color, mani-pedi or waxing. Of course we follow all Corona guidelines and we work according to a protocol to guarantee you and our own health. You can read exactly how CHRIS works below. Will we see you soon?

When can we treat you?
You may be treated if you do not suffer from a cold, runny nose, sneezing, sore throat, (mild) cough, increase in temperature, fever or shortness of breath. Before your appointment, we will check whether you have complaints, so that the treatment can take place as safely as possible. In addition, we are obliged to point you to our guidelines before the treatment and we must inform you of our hygiene protocol.

Our hygiene protocol: this is how CHRIS will work in the near future

 • We work by appointment only.
 • Where possible, we keep 1.5 meters away from each other, including customers.
 • Do not come to the appointment too early, maximum five minutes in advance is best.
 • Come to the salon alone. Do you need guidance? Then you may take a maximum of one person with you.
 • We don’t shake hands.
 • After entering you should wash your hands or disinfect them with hand gel.
 • Team-CHRIS uses face protection for extra safety.

Of course we do everything we can to keep the salon as hygienic as possible. We clean the doorknobs, hangers, treatment chairs and the counter as often as possible and disinfect our hands after every contact moment. The CHRIS colleagues also keep a sufficient distance between themselves and we follow all hygiene measures.

Do you have questions about our guidelines?
Call, app or email us with your question. Would you like to make an appointment right away? This can be done online or by telephone. We hope to see you again soon!

error:
Scroll naar top

Bestel nu via onze webshop CHRIS giftcards

Heerlijke Dermalogica facials, manicures, massages, microneedling: een CHRIS-treatment is het ultieme cadeau voor hem en haar. Tip: Een CHRIS-giftcard is óók het ideale relatiegeschenk!